Opsturen register

22-01-2016

Het is weer tijd om uw prepareerregister op te suren naar:

RVO
Afdeling Vergunningen en Ontheffingen
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Digitaal opsturen is ook mogelijk:

ffwet@RVO.nl