Het digitale meldingssysteem van RVO is nog niet klaar, wat nu?

De afgelopen periode is er bij RVO hard gewerkt aan het nieuwe (digitale) systeem om dode dieren aan te melden. Het is iets meer werk gebleken dan van tevoren was verwacht, het syteem zal om deze reden op een later tijdstip operationeel worden. Het systeem met de vervoersverklaring zoals we dat kenden, zal per 1 januari 2017 echter wel komen te vervallen, waardoor we tijdelijk op een ander manier met de aanname van dode dieren zullen moeten omgaan. Na contact met RVO heeft het bestuur besloten u de volgende richtlijn mee te geven (let wel, de wet vertoont per 1-1-2017 door het ontbreken van het digitale meldingssysteem een tijdelijk hiaat, het bestuur is derhalve van mening dat onderstaande werkwijze de beste tijdelijke oplossing is)

Tijdelijke werkwijze t.a.v. het aannemen van dieren ter preparatie:

- De klant komt met een dood dier (zonder vervoersverklaring, deze komt per 1-1-2017 te vervallen) bij u aan de deur
- U bevestigt een merkteken aan het dier en schrijft het dier in uw register in, zoals u dit in het verleden ook deed
- Zodra het nieuwe meldingssysteem van RVO operationeel wordt schrijft u de (opgespaarde) dieren in dit digitale systeem in (Hoe dit gaat krijgt u op een later tijdstip te horen)

Zodra de NVP van RVO de melding krijgt dat het nieuwe meldingssysteem operationeel is, laten wij u dat, samen met de uitleg hoe hiermee om te gaan, per omgaande weten.