Werkwijze voor het aanmelden van dieren bij RVO

Op het ledengedeelte onder de kop "wetgeving" is te vinden hoe u te prepareren dieren kunt aanmelden in het digitale systeem van RVO.