Informatie

Secretariaat

N.V.P.
T.a.v. J.W. van Hout
Leerlooiersgilde 6
1671 LT Medemblik
Tel. 0227 542631

Agenda

6-8 oktober 2017, Workshop prepareren, Woldhuis, Apeldoorn

18 november 2017, NK prepareren, Museum Fryslan, Leeuwarden

23-25 maart 2018, Workshop prepareren, Woldhuis, Apeldoorn

Handige links

Mijn RVO
Dienst regelingen

Aanvragen merktekens
Dienst regelingen

Dutch Wildlife Health Center
Dienst regelingen

 

Kampioenschappen


Ook voor het prepareren worden kampioenschappen gehouden, te weten Nederlandse-, Europese- en wereldkampioenschappen. Deze kampioenschappen worden eens per twee jaar gehouden. De Nederlandse kampioenschappen worden georganiseerd door de NVP. Het is voor iedereen met een Nederlands paspoort mogelijk deel te nemen aan deze kampioenschappen mits alle gebruikte dieren op een wettelijk correcte manier zijn verkregen.

Alle preparaten worden voorafgaand aan de NK geprepareerd. Tijdens de jurydag wordt er gekeken naar zaken als huidligging, stand van oren, ogen, bek, poten, vleugels, etc. Tevens wordt er gelet op de stand van het gehele preparaat, de anatomie, de moeilijkheidsgraad, de houding en het postament (voetstuk).

Dit jaar (18 november 2017) zullen de Nederlandse kampioenschappen, net als vier jaar geleden, weer plaatsvinden in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden.

Inschrijfformulier NK 2017


Maximaal drie inzendingen ‘kleine vogels’ per deelnemer

Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorige edities is een maximaal aantal inzendingen voor de categorie ‘kleine vogels’. In deze categorie mogen maximaal nog drie preparaten per deelnemer worden ingezonden. Waarom? Het antwoord op deze vraag is tweeledig: minder belasting van de jury en het stimuleren deel te nemen in meerdere categorieën.
Tijdens de voorgaande kampioenschappen kwamen de juryleden die zich bezighielden met de categorie kleine vogels in ernstige tijdnood. In andere categorieën deed dit probleem zich niet voor; daarvoor geldt dan ook geen maximum aantal inzendingen. De tijdnood werd mede veroorzaakt door een aantal zeer enthousiaste deelnemers die met vele ‘kleine vogels’ meededen. We willen deze enthousiastelingen zeker niet ontmoedigen, integendeel. Door het limiteren van het aantal in te zenden kleine vogels, worden deelnemers gestimuleerd om mee te doen in andere categorieën.

Beste allround preparateur

Dit laatste willen we ook bereiken door een, voor Nederlandse kampioenschappen, nieuwe prijs in het leven te roepen: de beste allround preparateur. Iedereen die in drie categorieën (exclusief de categorie beginnende preparateurs) minimaal één preparaat instuurt, dingt automatisch mee naar deze titel. Voorwaarde is wel dat er ten minste één vogel (klein of groot) en één zoogdier (klein, groot of trofeekop) wordt ingeleverd. Om tot een totaalscore te komen, worden de beste resultaten uit drie verschillende categorieën bij elkaar opgeteld

Juryformulieren

Naast de eerder genoemde wijzigingen hebben we de juryformulieren aangepast. Op de tot nu toe gebruikte formulieren moesten de juryleden ieder preparaat beoordelen op tien verschillende vlakken, verdeeld over twee pagina’s. Dit was een enorm  tijdrovend karwei.
We hebben ernaar gestreefd om een formulier te ontwikkelen dat op één A4’tje past, maar wel zo dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de beoordeling. Het nieuwe formulier is compact en voldoende leidend om een zo objectiviteit mogelijk juryrapport te verkrijgen. Op het formulier is voldoende ruimte voor extra opmerkingen en commentaren van de juryleden.

Categorieën

In welke categorieën kan er worden deelgenomen?
• Grote zoogdieren (vanaf vos)
• Kleine zoogdieren (tot vos)
• Grote vogels (vanaf kauw)
• Kleine vogels (tot kauw)
• Vissen, reptielen en amfibieën
• Biologische groepen
• Skeletten zoogdieren, vissen, reptielen en amfibieën
• Skeletten vogels
• Trofeekoppen (vanaf grootte vos)
• Beginnende preparateurs (geen masterpunten te behalen)

1e, 2e en 3e prijs

1e prijs: Minimum aantal punten: 90
2e prijs: Minimum aantal punten: 80
3e prijs: Minimum aantal punten: 70

Om bovenstaande reden is het mogelijk dat er geen 1e prijs maar wel een 2e prijs wordt uitgereikt.

In het geval van een ex aequo vervalt de eerstvolgende prijs. (In het geval van twee eerste prijzen vervalt de tweede prijs, de derde prijs wordt wel uitgereikt. In het geval van een eerste en twee tweede prijzen vervalt de derde prijs)

Eervolle vermelding

Een preparaat krijgt een eervolle vermelding als het minimaal 70 punten heeft gehaald, maar niet in aanmerking komt voor een 1e, 2e of 3e prijs.

Masterpunten

Masterpunten worden toegekend als een preparaat op de Nederlandse Kampioenschappen Prepareren 70 punten of meer krijgt.

70 t/m 79 jurypunten: 1 Masterpunt
80 t/m 89 jurypunten: 3 Masterpunten
90 t/m 100 jurypunten: 5 Masterpunten

NVP-leden krijgen bij het behalen van een totaal van 10 masterpunten een NVP-erkenning.

Prijsuitreiking en tentoonstelling

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 18 november. Preparaten kunnen van 5 t/m 9 november worden ingeleverd bij het museum of bij één van de steunpunten. Informatie over de steunpunten zal hier binnenkort te vinden zijn.

Ook dit jaar worden alle deelnemende preparaten na de bekendmaking van de prijswinnaars weer tentoongesteld. Deze keer zal dat wat korter zijn dan voorheen. De werkstukken zullen tot en met het einde van de kerstvakantie (t/m 6 januari) in het schitterende atrium van het museum voor het publiek te zien zijn.

Gesponsorde prijzen:

- Best of show: "Bouten en Zoon V.O.F.", Venlo
- Best Allround: "museumwinkel.com", Nijmegen
- Beste beginner: "prepareerwinkel.nl", Schaarsbergen
- Publieksprijs: "Natuur Museum Fryslan", Leeuwarden


Eerstvolgende NK:

18 November 2017, Leeuwarden