Informatie

Secretariaat

N.V.P.
T.a.v. J.W. van Hout
Leerlooiersgilde 6
1671 LT Medemblik
Tel. 0227 542631

Agenda

18 november '17, NK prepareren, Museum Fryslan, Leeuwarden

Handige links

Mijn RVO
Dienst regelingen

Aanvragen merktekens
Dienst regelingen

Digitaal opsturen van het register:
ffwet@RVO.nl

Papieren versie van het register opsturen:
RVO
Afdeling Vergunningen en Ontheffingen
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Kosten


Hieronder vindt u een lijstje met diersoorten en de kosten die u kunt verwachten als u een dier laat prepareren. Het prepareren van een dier is, zoals u onder het kopje 'wat is prepareren' kan lezen, een tijdrovende klus. Mede hierdoor wordt de prijs van het preparaat bepaald.

Meerprijs kan worden berekend bij dieren met veel vet, bij zwaar gehavende dieren, bij "lastige" soorten of als het dier in een afwijkende stand moet worden opgezet.

Genoemde prijzen zijn een indicatie en kunnen afwijken ten opzichte van de prijs bij de door u gekozen preparateur. De kosten zijn exclusief BTW.


Huidpreparaten vogels (in grootte vergelijkbaar met):

Huismus, vink, koolmees, roodborst 110,--
Spreeuw, merel, ijsvogel 150,--
Kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer 175,--
Zwarte kraai, stormmeeuw, ransuil, houtsnip 220,--
Wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant 245,--
Reiger, aalscholver 365,--
Ganzen v.a. 385,--
Knobbelzwaan v.a. 685,--

Huidpreparaten zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met):

Muis 95,--
Mol, woelrat 110,--
Eekhoorn, hermelijn, rat 155,--
Konijn, egel 225,--
Marters, muskusrat 285,--
Haas 335,--
Beverrat 455,--
Reekalf 345,--
Vos 475,--
Das 515,--
Ree v.a. 925,--

Trofeekoppen

Ree 395,--
Wild zwijn v.a. 550,--
Damhert v.a. 550,--
Edelhert v.a. 700,--

Trofee op plankje

Reebok 55,--
Edelhert 175,--
Wild zwijn (tanden) 75,--