Vereniging

Secretariaat

N.V.P.
T.a.v. J.W. van Hout
Leerlooiersgilde 6
1671 LT Medemblik
Tel. 0227 542631

Agenda

6-8 oktober 2017, Workshop prepareren, Woldhuis, Apeldoorn

18 november 2017, NK prepareren, Museum Fryslan, Leeuwarden

23-25 maart 2018, Workshop prepareren, Woldhuis, Apeldoorn

Handige links

Mijn RVO
Dienst regelingen

Aanvragen merktekens
Dienst regelingen

Dutch Wildlife Health Center
Dienst regelingen

 

Lidmaatschap


In beginsel kan iedereen met belangstelling voor het prepareren van dieren zich aansluiten bij onze vereniging. Na aanmelding en acceptatie wordt men in eerste instantie aspirant-lid van de NVP. Aspirant-leden hebben dezelfde rechten en plichten jegens de NVP als volwaardige leden, met één uitzondering: aspirant-leden hebben tijdens ledenvergaderingen geen stemrecht.

Alvorens een aspirant-lid kan worden toegelaten als volwaardig lid van de vereniging moet een "bewijs van basisvaardigheid als preparateur" worden geleverd. Dit kan door middel van de ballotage.
De kwalificatie "NVP-erkend Preparateur" kan worden verworven door het verzamelen van Masterpunten. Masterpunten kunnen worden behaald bij deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Prepareren.

Een lidmaatschap, ook het aspirant-lidmaatschap, kan zowel met als zonder de toevoeging "vergunninghouder" voorkomen.

De jaarlijkse contributie bedraagt 75,-- per kalenderjaar, de factuur wordt in februari verstuurd. Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie 40,--. Zowel leden als aspirant-leden ontvangen 2 keer per jaar het verenigingstijdschrift "Phoenix" en de NVP nieuwsbrief.

Aanmelding gebeurt schriftelijk en ondertekend. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt eveneens schriftelijk en ondertekend, voor 1 december van het lopende verenigingsjaar. Bij opzegging na deze datum blijft het lidmaatschap ook het daarna volgende verenigingsjaar in stand.