Vereniging

Secretariaat

N.V.P.
T.a.v. J.W. van Hout
Leerlooiersgilde 6
1671 LT Medemblik
Tel. 0227 542631

Agenda

6-8 oktober 2017, Workshop prepareren, Woldhuis, Apeldoorn

18 november 2017, NK prepareren, Museum Fryslan, Leeuwarden

23-25 maart 2018, Workshop prepareren, Woldhuis, Apeldoorn

Handige links

Mijn RVO
Dienst regelingen

Aanvragen merktekens
Dienst regelingen

Dutch Wildlife Health Center
Dienst regelingen

 

Vereniging


Enerzijds beoogt de vereniging de belangen van de preparateurs te behartigen. Om de preparateurs in staat te stellen een kwalitatief zo goed mogelijk product af te leveren, worden nieuwe ontwikkelingen rond technieken en materialen gepresenteerd. De actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving met betrekking tot het prepareren worden bijgehouden en doorgegeven via de nieuwsbrieven, de "Phoenix" en de website (ledengedeelte). Waar nodig onderhoudt de NVP contacten met overheden en autoriteiten om op te komen voor de belangen van de Nederlandse preparateurs.

Anderzijds beoogt de vereniging de interesse voor, de bekendheid met en het belang van het prepareren onder de aandacht van het publiek te brengen. Om belangstellenden in staat te stellen daadwerkelijk kennis te maken met het prepareren van dieren organiseert de NVP halfjaarlijks een workshop in Apeldoorn. (zie: 'leren prepareren')