Vereniging

Secretariaat

N.V.P.
T.a.v. J.W. van Hout
Leerlooiersgilde 6
1671 LT Medemblik
Tel. 0227 542631

Agenda

18 november '17, NK prepareren, Museum Fryslan, Leeuwarden

Handige links

Mijn RVO
Dienst regelingen

Aanvragen merktekens
Dienst regelingen

Digitaal opsturen van het register:
ffwet@RVO.nl

Papieren versie van het register opsturen:
RVO
Afdeling Vergunningen en Ontheffingen
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Vereniging


Enerzijds beoogt de vereniging de belangen van de preparateurs te behartigen. Om de preparateurs in staat te stellen een kwalitatief zo goed mogelijk product af te leveren, worden nieuwe ontwikkelingen rond technieken en materialen gepresenteerd. De actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving met betrekking tot het prepareren worden bijgehouden en doorgegeven via de nieuwsbrieven, de "Phoenix" en de website (ledengedeelte). Waar nodig onderhoudt de NVP contacten met overheden en autoriteiten om op te komen voor de belangen van de Nederlandse preparateurs.

Anderzijds beoogt de vereniging de interesse voor, de bekendheid met en het belang van het prepareren onder de aandacht van het publiek te brengen. Om belangstellenden in staat te stellen daadwerkelijk kennis te maken met het prepareren van dieren organiseert de NVP halfjaarlijks een workshop in Apeldoorn. (zie: 'leren prepareren')