Vereniging

Secretariaat

N.V.P.
T.a.v. J.W. van Hout
Leerlooiersgilde 6
1671 LT Medemblik
Tel. 0227 542631

Agenda

18 november '17, NK prepareren, Museum Fryslan, Leeuwarden

Handige links

Mijn RVO
Dienst regelingen

Aanvragen merktekens
Dienst regelingen

Digitaal opsturen van het register:
ffwet@RVO.nl

Papieren versie van het register opsturen:
RVO
Afdeling Vergunningen en Ontheffingen
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Phoenix


De "Phoenix" is het vakblad van de NVP. Zowel leden als aspirantleden ontvangen dit blad 2x per jaar. In de "Phoenix" wordt aandacht besteed aan o.a.:

- materialen
- uitleg van prepareertechnieken en -methoden
- wetgevingsnieuws
- museumbezoekverslagen
- interviews
- wedstrijden
- demonstraties
- literatuur
- nieuws
- fotoreportages
- etc.

(Abonnementen: 13,50, Losse nummers: 7,50 te verkrijgen door een mail te sturen naar: penningmeester@prepareren.nl)

<
nr. 57,
Voorjaar 2009

nr. 58,
Najaar 2009

nr. 59,
Voorjaar 2010

nr. 60,
Najaar 2010

nr. 61,
Voorjaar 2011

nr. 62,
Najaar 2011

nr. 63,
Voorjaar 2012

nr. 64,
Najaar 2012

nr. 65,
Voorjaar 2013

nr. 66,
Najaar 2013

nr. 67,
Voorjaar 2014

nr. 68,
najaar 2014


nr. 69,
Voorjaar 2015

nr. 70,
najaar 2015