Kampioenschappen

DE BELANGRIJKSTE DATA OP EEN RIJTJE:

Uiterste inschrijfdatum: 31 december 2023, tot 23.59
Inleveren stukken: 27 en 28 januari 2024 tussen 10.00 en 16.00 bij Natuurmuseum Frysland
Jurydagen:
3 en 4 februari 2024
NK:
6 en 7 april 2024
6 april:
Algemene ledenvergadering, prijsuitreiking en jurycommentaar
7 april:
demonstraties, seminars en workshops

Tentoonstelling: 10 februari tot en met 2 juni 2024
Ophalen stukken:
na 2 juni, informatie hierover zal nog volgen

 


Ook voor het prepareren worden kampioenschappen gehouden, te weten Nederlandse-, Europese- en wereldkampioenschappen. Deze kampioenschappen worden in principe eens per twee jaar gehouden. De Nederlandse kampioenschappen worden georganiseerd door de NVP in samenwerking met een ‘gastheer’, in 2019 was dat (wederom) het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden en ook het volgende NK in 2024 is in het Natuurmuseum Fryslân.
 Het is voor leden van de NVP en iedereen met een Nederlands of Belgisch paspoort mogelijk deel te nemen aan deze kampioenschappen, mits alle gebruikte dieren op een aantoonbaar wettelijk correcte manier zijn verkregen.

Alle preparaten worden voorafgaand aan het NK geprepareerd. Tijdens de jurydag wordt gekeken naar zaken als huidligging, stand van oren, ogen, bek, poten, vleugels, etc.
Tevens wordt gelet op de stand van het gehele preparaat, de anatomie, de moeilijkheidsgraad, de houding en het postament (voetstuk).

Maximaal negen inzendingen per deelnemer

Een van de belangrijkste wijzigingen in 2024 ten opzichte van vorige edities is een maximaal aantal inzendingen.
Per categorie mogen er nog maar maximaal drie preparaten per deelnemer worden ingezonden met een maximum van 9 preparaten in totaal.
Tijdens de voorgaande kampioenschappen kwamen de juryleden soms in tijdnood en we willen zeer enthousiaste deelnemers niet afremmen maar juist stimuleren om in meer categorieën mee te doen.

Juryformulieren

We hebben ernaar gestreefd een formulier te ontwikkelen dat op één A4’tje past, maar wel zo dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de beoordeling.
Het nieuwe formulier is compact en voldoende leidend om een zo objectiviteit mogelijk juryrapport te verkrijgen. Op het formulier is voldoende ruimte voor extra opmerkingen en commentaren van de juryleden.

Omdat het voor deelnemers belangrijk is om te weten waarop de door hen ingezonden preparaten beoordeeld worden, kunt u hieronder voorbeelden van de juryformulieren  downloaden.

Juryformulieren 2024 Grote Zoogieren
Juryformulieren 2024 Kleine Zoogdieren
Juryformulieren 2024 Grote Vogels
Juryformulieren 2024 Kleine Vogels
Juryformulieren 2024 Vissen
Juryformulieren 2024 Biologische Groepen
Juryformulieren 2024 Trofeekoppen
Juryformulieren 2024 Reptielen en Amfibieen

Categorieën

In welke categorieën kan er worden deelgenomen?

• Zoogdieren klein (formaat kleiner dan Vos)
• Zoogdieren groot (formaat Vos en groter)
• Vogels klein (formaat Kauw en kleiner)
• Vogels groot (formaat groter dan Kauw)
• Vissen (huidpreparaten)
• Reptielen en amfibieën (huidpreparaten)
• Biologische groepen (huidpreparaten)
• Biologische groepen (skeletten)
• Skeletten vogels
• Skeletten zoogdieren, vissen, reptielen en amfibieën
• Borstpreparaat ( shoulder mount )
• Collectieve inzending (preparaat gemaakt door meerdere personen)
• Beginnende preparateurs (inzending in alle categorieën)
• Master of the Masters
(alleen voor deelnemers die voorheen Nederlands-, Europees of wereldkampioen zijn geweest. De winnaar van deze catagorie zal op 6 april gekozen worden door de NVP leden en deelnemers. )

Prijzen

Prijzen worden toegekend volgens het internationale prijzensysteem gangbaar in de taxidermie competities. Er worden per categorie maximaal 3 prijzen toegekend waarbij de ‘waarde’ van de prijs afhankelijk is van de hoogte van de scores. Om een 1e prijs toegekend te krijgen, moet de drempelwaarde van 90 punten behaald worden. Indien geen van de deelnemers die score haalt, wordt de 1e prijs niet toegekend. In het geval de hoogste score in een categorie bijvoorbeeld 87 punten is, behaald de winnaar een 2e prijs. De NVP verstrekt aan de prijswinnaars een certificaat met rozet, eventueel Masterpunten en een geldprijs.

1e, 2e en 3e prijs

1e prijs:
hoogste score per categorie bij een drempelwaarde van minimaal 90 punten
2e prijs:
hoogste score per categorie bij een drempelwaarde van minimaal 80 punten
3e prijs:
hoogste score per categorie bij een drempelwaarde van minimaal 70 punten

Om bovenstaande reden is het mogelijk dat er geen 1e prijs maar wel een 2e prijs wordt uitgereikt.
In het geval van een ex aequo vervalt de eerstvolgende prijs. (In het geval van twee eerste prijzen vervalt de tweede prijs, de derde prijs wordt wel uitgereikt. In het geval van een eerste en twee tweede prijzen vervalt de derde prijs)

Eervolle vermelding

Een preparaat krijgt een eervolle vermelding als het minimaal 70 punten heeft gehaald, maar niet in aanmerking komt voor een 1e, 2e of 3e prijs.

Masterpunten

Masterpunten worden toegekend als een preparaat op de Nederlandse Kampioenschappen Prepareren 70 punten of meer krijgt.

70 t/m 79 jurypunten: 1 Masterpunt
80 t/m 89 jurypunten: 3 Masterpunten
90 t/m 100 jurypunten: 5 Masterpunten
NVP-leden krijgen bij het behalen van een totaal van 10 Masterpunten een NVP-erkenning.

Sponsorprijzen

Naast de NVP prijzen kunnen sponsoren ook prijzen toekennen.
De volgende sponsoren bieden prijzen aan:

Bos en Fauna
Beste beginner  (N.a.v. juryscore)
1 ste prijs borstelmachine
2e prijs cadeaubon €100 prepareerwinkel
3e prijs cadeaubon €50 prepareerwinkel

Bouten Taxidermy
Meest veel belovende professionals  (Gekozen door het team van Bouten Taxidermy)
€250,- shoptegoed en speciaal lint

European Taxidermy Championships
Beste inzending
Beoordeelt op kwaliteit van het preparaat, habitat en postament en algehele vormgeving  (Gekozen door de jury, uit alle inzendingen)
ETC Show Pass inclusief seminars en registratie ( t.w.v. minimaal €215,- )

Naturalis Biodiversity Center Piet Staffelue Wetenschapsprijs
Meest wetenschappelijke inzending (Gekozen door Naturalis en de jury)
Mogelijkheid om 1 maand lang in Naturalis Live Science te prepareren, €50,- en boeken.

Natuurmuseum Fryslân
Publieksprijs  (Gekozen door bezoekers, uit alle inzendingen)
Speciaal uitgelicht in de tentoonstelling en speciaal lint.

The Breathless Zoo
Beste habitat  (Gekozen door het team van The Breathless Zoo)
€50,- en speciaal lint

Tierformen.eu
Prijzen voor beste borstpreparaten

1e prijs een prepareer bestek in een houten kistje ter waarde van €50,- euro + €75,- euro shop te goed
2e prijs een prepareer bestek in een houten kistje ter waarde van €50,- euro + €50,- euro shop te goed
3e prijs een prepareerbestek in een houten kistje ter waarde van €50,- euro + € 25.- euro shop te goed

 

Belangrijke data NK

Uiterste inschrijfdatum: 31 december 2023, tot 23.59
Inleveren stukken: 27 en 28 januari 2024 tussen 10.00 en 16.00 bij Natuurmuseum Frysland
Jurydagen:
3 en 4 februari 2024
NK:
6 en 7 april 2024
6 april:
Algemene ledenvergadering, prijsuitreiking en jurycommentaar
7 april:
demonstraties, seminars en workshops

Tentoonstelling: 10 februari tot en met 2 juni 2024
Ophalen stukken:
na 2 juni, informatie hierover zal nog volgen

De belangrijkste informatie staat ook in de powerpoint die Willem van Ommeren heeft gehouden tijdens de ALV van 11 november.
Deze kunt u hier terugvinden.

Inleveren van het stuk

Het stuk wordt anoniem ingeleverd. Wanneer u identiteit bekend wordt, volgt diskwalificatie.
Zorg er dus ook voor dat uw stuk niet van te voren op social media oid verschijnt.
In aanloop naar de inleverdatum krijgt u een uniek nummer toegestuurd waarmee u uw stuk kunt coderen.

U kunt optioneel een boekje aanlevern (zoals ook bij het EK en NK gebeurt).
Dit is niet verplicht maar wel handig.
Let erop dat ook dit boekje anoniem moet zijn.
In dit boekje kunt u referentiefoto’s plaatsen en ook foto’s van het proces.
Het boekje is alleen toegankelijk voor de juryleden.

Steunpunten

Steunpunten zijn vrijwilligers welke aangeboden hebben preparaten van derden mee te willen nemen naar de plaats van het NK.
Zie de voorwaarden voor transport in het Wedstrijd Reglement! In de aanloop naar het eerstvolgende NK worden de steunpunten bekend gemaakt.

Aanmelden en kosten deelname

U kunt zich uitsluitend aanmelden via het digitale inschrijfformulier. U treft dit formulier via een knop op deze pagina aan, echter alleen als de inschrijving geopend is. Vult u één formulier per in te zenden preparaat in en verzend deze. Lukt dit niet, of heeft u een vraag, neem dan contact op met de Wedstrijdcommissie of het bestuur.

Deelname aan het NK kost voor leden €0,00 en voor niet-leden €50,00.
Per inzending/inschrijving van een preparaat betaalt u €20,00, ongeacht of u wel of geen NVP-lid bent.
U ontvangt hiervoor een factuur die vóór de jurydag voldaan moet zijn (3 februari 2024).
Inzendingen waarvan het deelnamegeld niet voor de jurydag is ontvangen, worden niet beoordeeld door de jury en van deelname uitgesloten.

Wedstrijdregels

Op de link naast deze pagina kunt u het Wedstrijdreglement inzien. Dit reglement is leidend. Indien dit reglement niet voorziet in specifieke situaties, beslist de Wedstrijdcommissie. De uitspraak van de Wedstrijdcommissie is definitief en kan niet aangevochten worden. Let op, het wedstrijdreglement kan in aanloop van een NK gewijzigd worden, controleer of u de meest recente versie heeft bekeken!