Lidmaatschap NVP

In beginsel kan iedereen met belangstelling voor het prepareren van dieren zich aansluiten bij onze vereniging. Na aanmelding en acceptatie (screening door bestuur) wordt u als lid geregistreerd. Vroeger was er een systeem van aspirant-leden, ballotage en proeve van bekwaamheid alvorens u lid kon worden, dat is in 2018/2019 afgeschaft bij de aanname van nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement door de vereniging.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 75,– per kalenderjaar. De factuur wordt rond november voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar verstuurd. Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie € 40,– voor het resterende verenigingsjaar. Leden ontvangen 2 keer per jaar het verenigingstijdschrift 'Phoenix' en digitaal de NVP nieuwsbrief. Uiteraard zijn leden van harte uitgenodigd om de drukbezochte halfjaarlijkse ledendagen bij te wonen. Deze worden telkens op een ‘interessante’ plaats in het land gehouden, bijvoorbeeld in een natuurhistorisch museum, een dierentuin of bij een (beroeps)preparateur in zijn/haar atelier.

U kunt zich als lid aanmelden via de blauwe knop op deze pagina. Opzegging van het lidmaatschap dient u schriftelijk en ondertekend of digitaal in, vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Bij opzegging na deze datum blijft het lidmaatschap ook het daarna volgende verenigingsjaar in stand en zal eindigen op 1 januari van het jaar daarop.