Phoenix

De ‘Phoenix’ is het verenigingstijdschrift en vakblad van de NVP. Leden ontvangen dit blad tweemaal per jaar. In de ‘Phoenix’ wordt aandacht besteed aan een divers scala aan onderwerpen zoals:

- materialen
- uitleg van prepareertechnieken en -methoden
- wetgevingsnieuws
- verslagen van museumbezoeken
- interviews
- wedstrijden
- demonstraties
- literatuur
- nieuws
- fotoreportages

Jaarabonnement (zonder lidmaatschap): €20,00 per kalenderjaar (Nederland); €25,00 (buitenland)

Losse nummers: €12,00 te bestellen door een mail te sturen naar: o.v.v het/de gewenste nummer(s)