Welkom bij de NVP

Preparateurs houden zich -beroepsmatig of uit liefhebberij- bezig met het conserveren van dode dieren. Omdat nagenoeg alle dieren op de één of andere manier beschermd zijn, mogen dode dieren afkomstig uit het wild niet zomaar geprepareerd worden.
Op deze website kunt u onder meer informatie vinden over en van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs (NVP), het prepareren van dieren en het vinden van een preparateur bij u in de buurt.

Wat is prepareren?

Prepareren is een ruim begrip. Onder prepareren worden de handelingen verstaan die ervoor zorgen dat dode, natuurlijke objecten behouden blijven. De vergankelijkheid wordt gestopt door ze te conserveren. Vaak gaat het om het opzetten van vogels en zoogdieren. Er bestaan echter meer vormen van prepareren dan opzetten. Zo kan bijvoorbeeld ook het skelet van een dier geprepareerd worden of alleen de schedel. Ook het maken van een vloeistofpreparaat valt onder het prepareren.

Naast vogels en zoogdieren kunnen allerlei andere levensvormen geprepareerd worden zoals reptielen, amfibieën en vissen, maar ook ongewervelde dieren en planten. In sommige gevallen is prepareren niet goed mogelijk of alleen met een slecht resultaat. Vaak wordt dan overgegaan op het maken van een afgietsel, dat vervolgens natuurgetrouw gekleurd wordt.

Nieuwsberichten

De vereniging

Enerzijds beoogt de vereniging de belangen van de preparateurs te behartigen. Om de preparateurs in staat te stellen een kwalitatief zo goed mogelijk product af te leveren, worden nieuwe ontwikkelingen rond technieken en materialen gepresenteerd, bijvoorbeeld tijdens de halfjaarlijkse ledendagen. Op deze ledendagen wordt ‘s ochtends vergaderd en ‘s middags worden diverse presentaties, lezingen, demonstraties, enzovoort gegeven. De actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving met betrekking tot het prepareren worden bijgehouden en doorgegeven via de nieuwsbrieven, de Phoenix (ons verenigingsblad) en deze website (ledengedeelte). Ook onderhoudt de NVP contacten met overheden en autoriteiten om op te komen voor de belangen van haar leden en de Nederlandse preparateurs in het algemeen.

Anderzijds beoogt de vereniging de interesse voor, de bekendheid met en het belang van het prepareren onder de aandacht van het publiek te brengen. Om belangstellenden in staat te stellen daadwerkelijk kennis te maken met het prepareren van dieren organiseert de NVP bijvoorbeeld halfjaarlijks een workshopweekend in Apeldoorn.

NK Prepareren

Elke 2 jaar organiseert de NVP een Nederlands Kampioenschap Prepareren. De laatste editie vond plaats in 2024, op zaterdag 6 april hebben we de prijzen aan de winnaars uitgerijkt.

Wanneer het eerstvolgende NK plaats zal vinden is nog niet bekend, maar mogelijk in 2026. Dat lijkt nog even te duren, maar voordat u het weet is het al weer zover! Start op tijd met uw project om een top kwaliteit preparaat in te dienen.

Wilt u deelnemen? Kijk dan voor informatie over bijvoorbeeld de wedstrijdregels onder de knop ‘Informatie’ in het hoofdmenu en kies vervolgens ‘Kampioenschappen’. Inschrijven kan waarschijnlijk in de loop van 2025 weer, hou de website en het verenigingsblad Phoenix in de gaten!