Nederlandse Vereniging van Preparateurs – NVP

Enerzijds beoogt de vereniging de belangen van de preparateurs te behartigen. Om de preparateurs in staat te stellen een kwalitatief zo goed mogelijk product af te leveren, worden nieuwe ontwikkelingen rond technieken en materialen gepresenteerd, bijvoorbeeld tijdens de halfjaarlijkse ledendagen.

Op deze ledendagen wordt ’s ochtends vergaderd en ’s middags worden diverse presentaties, lezingen, demonstraties, enzovoort gegeven. De actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving met betrekking tot het prepareren worden bijgehouden en doorgegeven via de nieuwsbrieven, de Phoenix (ons verenigingsblad) en deze website (ledengedeelte). Ook onderhoudt de NVP contacten met overheden en autoriteiten om op te komen voor de belangen van haar leden en de Nederlandse preparateurs in het algemeen.

Anderzijds beoogt de vereniging de interesse voor, de bekendheid met en het belang van het prepareren onder de aandacht van het publiek te brengen. Om belangstellenden in staat te stellen daadwerkelijk kennis te maken met het prepareren van dieren organiseert de NVP bijvoorbeeld halfjaarlijks een workshopweekend in Apeldoorn.


In verband met de onzekere toekomst van 'Het Woldhuis' na oktober 2024, is het onduidelijk of we verder kunnen gaan met de NVP workshopweekenden. Zodra er meer duidelijk is zullen we dat hier op de site laten weten.