Prepareerkosten

Hieronder vindt u een overzicht met diersoorten en de kosten die u kunt verwachten als u een dier laat prepareren. Het prepareren van een dier is, zoals u onder het kopje ‘Wat is prepareren?’ kunt lezen, een tijdrovende klus. Mede hierdoor wordt de prijs van het preparaat bepaald.

Een meerprijs kan worden berekend bij dieren met veel vet, bij zwaar gehavende dieren, bij ‘lastige’ soorten of als het dier in een afwijkende stand moet worden opgezet.

Genoemde prijzen zijn een indicatie en kunnen afwijken ten opzichte van de prijs bij de door u gekozen preparateur. De hieronder vermelde kosten zijn exclusief BTW.

Huidpreparaten vogels (in grootte vergelijkbaar met):

Huismus, vink, koolmees, roodborst € 150,–
Spreeuw, merel, ijsvogel € 165,–
Kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer € 195,–
Zwarte kraai, stormmeeuw, ransuil, houtsnip € 225,–
Wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant € 245,–
Reiger, aalscholver € 365,–
Ganzen v.a. € 395,–
Knobbelzwaan v.a. € 685,–

Huidpreparaten zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met):

Muis € 95,–
Mol, woelrat € 125,–
Eekhoorn, hermelijn, rat € 165,–
Konijn, egel € 245,–
Marters, muskusrat € 285,–
Haas € 335,–
Reekalf € 345,–
Beverrat € 435,–
Vos € 495,–
Das € 515,–
Ree v.a. € 925,–

Trofeekoppen (borst-kop preparaat):

Ree € 325,–
Wild zwijn v.a. € 350,–
Damhert v.a. € 550,–
Edelhert v.a. € 750,–

Jachttrofee op een muurplank:

Reebok € 45,–
Edelhert € 175,–
Wild zwijn (tanden) € 45,–