Wetgeving

De regelgeving omtrent prepareren is zeer complex en wordt in meerdere wetten geregeld, zowel opgelegd door de EU (‘Brussel’) als door de nationale overheid. Om u een indruk te geven wat u met een dood (gevonden) dier mag, heeft opleidingsinstituut Bos en Fauna een overzichtelijke folder samengesteld over vogels welke de NVP graag onder uw aandacht brengt.

U mag deze folder vrij gebruiken, echter:

De folder is specifiek gebaseerd op de Nederlandse wetgeving;
De folder is op een bepaald moment naar de op dat moment beschikbare informatie samengesteld, door bijvoorbeeld nieuwe jurisprudentie kunnen regels anders worden worden geïnterpreteerd. Vergewis uzelf daarom van de actualiteit!
Aan deze informatie zijn op geen enkele wijze rechten te ontlenen, noch kan de NVP of de samensteller van de folder aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en mogelijk daaruit voortvloeiende schade/kosten.
Klik op onderstaande linken om de folders in PDF te openen, deze openen in een nieuw scherm.

Folder Vogels prepareren onder de Wet natuurbescherming - stroomschema

Folder Vogels prepareren onder de Wet natuurbescherming - toelichting

Dieren en vogels
In de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen dieren en vogels. Dit lijkt vreemd, vogels zijn tenslotte ook dieren, maar juridisch gezien is het een verklaarbaar onderscheid omdat de EU een richtlijn (wet) specifiek voor vogels heeft opgelegd aan haar lidstaten. Wat u met vogels mag, is in grote lijnen in bovengenoemde folder beschreven. Voor dieren geldt een andere eis voor de aantoonbaarheid van legaal bezit, dieren hoeven sinds de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 niet meer voorzien te worden van een merkteken (‘wilde’ vogels dus nog wel!). Voor dieren geldt dat u zelf een administratie dient bij te houden. In de CITES-nieuwsbrief van 30 januari 2019 heeft de RVO de eisen aan uw administratie omschreven. Deze eisen betreffen ook levende dieren en planten, volledigheidshalve nemen wij hier de gehele tekst uit de nieuwsbrief over.

Eisen voor uw administratie

Regelmatig vraagt RVO de administratie op bij aanvragers van vergunningen, ontheffingen, merktekens, enzovoort. Dit ter controle van de legale herkomst van dieren of planten. Soms komt het voor dat de administratie niet volledig is. De eisen voor de administratie zijn in de Regeling Natuurbescherming aangepast. Hieronder vindt u eisen waaraan uw administratie moet voldoen.

• de wetenschappelijke soortnaam van het dier of de plant en het aantal dieren of planten van die soort
• de datum en de plaats van verkrijging van het dier of de plant
• de naam, het adres en het land van de leverancier van wie u het dier of de plant heeft gekregen
• het land van herkomst van het dier of de plant
• het nummer van het bij de verkrijging van het dier of de plant behorende CITES-document
• de datum en de plaats van vervreemding van het dier of de plant
• de naam, het adres en het land van de afnemer van het dier of de plant
• het nummer van het bij de vervreemding van het dier of de plant behorende CITES-document
• de datum van de geboorte en het aantal nakomelingen van een dier
• gegevens over de soort en code van de merktekens
• de datum van aanbrenging van merktekens aan het dier of de plant
• de datum en plaats van sterfte van het dier of de plant

Uw administratie staat op naam, is volledig en heeft een logische indeling en opeenvolgende nummering. Controle van uw administratie moet direct mogelijk zijn. Alle vereiste gegevens zijn duidelijk en toegankelijk. Alle aantekeningen en documenten die gaan over het bezit en verhandelen van de dieren of planten zijn aanwezig, bijvoorbeeld rekeningen en vrachtbrieven.

Ook direct op de hoogte gehouden worden? Meld u aan voor deze gratis nieuwsbrief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via deze link: Abonnement CITES nieuwsbrief aanvragen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, CITES Nieuwsbrief dd. 30 januari 2019.