Kampioenschappen

Ook voor het prepareren worden kampioenschappen gehouden, te weten Nederlandse-, Europese- en wereldkampioenschappen. Deze kampioenschappen worden in principe eens per twee jaar gehouden. De Nederlandse kampioenschappen worden georganiseerd door de NVP in samenwerking met een ‘gastheer’, in 2019 was dat (wederom) het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden en ook het volgende NK in 2024 is in het Natuurmuseum Fryslân.
Het is voor leden van de NVP en iedereen met een Nederlands of Belgisch paspoort mogelijk deel te nemen aan deze kampioenschappen, mits alle gebruikte dieren op een aantoonbaar wettelijk correcte manier zijn verkregen.

Alle preparaten worden voorafgaand aan het NK geprepareerd. Tijdens de jurydag wordt gekeken naar zaken als huidligging, stand van oren, ogen, bek, poten, vleugels, etc.
Tevens wordt gelet op de stand van het gehele preparaat, de anatomie, de moeilijkheidsgraad, de houding en het postament (voetstuk).

Maximaal negen inzendingen per deelnemer

Een van de belangrijkste wijzigingen in 2024 ten opzichte van vorige edities is een maximaal aantal inzendingen.
Per categorie mogen er nog maar maximaal drie preparaten per deelnemer worden ingezonden met een maximum van 9 preparaten in totaal.
Tijdens de voorgaande kampioenschappen kwamen de juryleden soms in tijdnood en we willen zeer enthousiaste deelnemers niet afremmen maar juist stimuleren om in meer categorieën mee te doen.

Juryformulieren

We hebben ernaar gestreefd een formulier te ontwikkelen dat op één A4’tje past, maar wel zo dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de beoordeling.
Het nieuwe formulier is compact en voldoende leidend om een zo objectiviteit mogelijk juryrapport te verkrijgen. Op het formulier is voldoende ruimte voor extra opmerkingen en commentaren van de juryleden.

Omdat het voor deelnemers belangrijk is om te weten waarop de door hen ingezonden preparaten beoordeeld worden, kunt u hieronder voorbeelden van de juryformulieren  downloaden.

Juryformulieren 2024 Grote Zoogieren
Juryformulieren 2024 Kleine Zoogdieren
Juryformulieren 2024 Grote Vogels
Juryformulieren 2024 Kleine Vogels
Juryformulieren 2024 Vissen
Juryformulieren 2024 Biologische Groepen
Juryformulieren 2024 Trofeekoppen
Juryformulieren 2024 Reptielen en Amfibieen

 

Categorieën

In welke categorieën kan er worden deelgenomen?

• Zoogdieren klein (formaat kleiner dan Vos)
• Zoogdieren groot (formaat Vos en groter)
• Vogels klein (formaat Kauw en kleiner)
• Vogels groot (formaat groter dan Kauw)
• Vissen (huidpreparaten)
• Reptielen en amfibieën (huidpreparaten)
• Biologische groepen (huidpreparaten)
• Biologische groepen (skeletten)
• Skeletten vogels
• Skeletten zoogdieren, vissen, reptielen en amfibieën
• Borstpreparaat ( shoulder mount )
• Collectieve inzending (preparaat gemaakt door meerdere personen)
• Beginnende preparateurs (inzending in alle categorieën)
• Master of the Masters ( alleen voor deelnemers die voorheen Nederlands-, Europees of wereldkampioen zijn geweest )

Prijzen

Prijzen worden toegekend volgens het internationale prijzensysteem gangbaar in de taxidermie competities. Er worden per categorie maximaal 3 prijzen toegekend waarbij de ‘waarde’ van de prijs afhankelijk is van de hoogte van de scores. Om een 1e prijs toegekend te krijgen, moet de drempelwaarde van 90 punten behaald worden. Indien geen van de deelnemers die score haalt, wordt de 1e prijs niet toegekend. In het geval de hoogste score in een categorie bijvoorbeeld 87 punten is, behaald de winnaar een 2e prijs. De NVP verstrekt aan de prijswinnaars een certificaat met rozet, eventueel Masterpunten en een geldprijs.

1e, 2e en 3e prijs

1e prijs: hoogste score per categorie bij een drempelwaarde van minimaal 90 punten
2e prijs: hoogste score per categorie bij een drempelwaarde van minimaal 80 punten
3e prijs: hoogste score per categorie bij een drempelwaarde van minimaal 70 punten
Om bovenstaande reden is het mogelijk dat er geen 1e prijs maar wel een 2e prijs wordt uitgereikt.
In het geval van een ex aequo vervalt de eerstvolgende prijs. (In het geval van twee eerste prijzen vervalt de tweede prijs, de derde prijs wordt wel uitgereikt. In het geval van een eerste en twee tweede prijzen vervalt de derde prijs)

Eervolle vermelding

Een preparaat krijgt een eervolle vermelding als het minimaal 70 punten heeft gehaald, maar niet in aanmerking komt voor een 1e, 2e of 3e prijs.

Masterpunten

Masterpunten worden toegekend als een preparaat op de Nederlandse Kampioenschappen Prepareren 70 punten of meer krijgt.

70 t/m 79 jurypunten: 1 Masterpunt
80 t/m 89 jurypunten: 3 Masterpunten
90 t/m 100 jurypunten: 5 Masterpunten
NVP-leden krijgen bij het behalen van een totaal van 10 Masterpunten een NVP-erkenning.

Sponsorprijzen

Naast de NVP prijzen kunnen sponsoren ook prijzen toekennen.
In 2019 is o.a. door het museum wederom de Publieksprijs toegekend. Deze prijs wordt toegekend aan de preparateur wiens preparaat door het bezoekende publiek gedurende de tentoonstelling als ‘mooiste’ wordt beschouwd. De prijs is na het einde van de tentoonstelling uitgereikt.
Mogelijk zijn er ook in 2024 ook weer sponsorprijzen te winnen.

Wilt u een prijs sponsoren? Meldt u zich dan s.v.p. bij de Wedstrijdcommissie.

Belangrijke data NK

De exacte data waarop de preparaten ingeleverd kunnen worden voor het NK 2024 is nog niet bekend maar wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
De prijsuitreiking zal in ieder geval op 6 april 2024 zijn.

Steunpunten

Steunpunten zijn vrijwilligers welke aangeboden hebben preparaten van derden mee te willen nemen naar de plaats van het NK.
Zie de voorwaarden voor transport in het Wedstrijd Reglement! In de aanloop naar het eerstvolgende NK worden de steunpunten bekend gemaakt.

Aanmelden en kosten deelname

U kunt zich uitsluitend aanmelden via het digitale inschrijfformulier. U treft dit formulier via een knop op deze pagina aan, echter alleen als de inschrijving geopend is. Vult u één formulier per in te zenden preparaat in en verzend deze. Lukt dit niet, of heeft u een vraag, neem dan contact op met de Wedstrijdcommissie of het bestuur.

Deelname aan het NK kost voor leden €0,00 en voor niet-leden €50,00.
Per inzending/inschrijving van een preparaat betaalt u €20,00, ongeacht of u wel of geen NVP-lid bent.
U ontvangt hiervoor een factuur die vóór de jurydag voldaan moet zijn (datum volgt).
Inzendingen waarvan het deelnamegeld niet voor de jurydag is ontvangen, worden niet beoordeeld door de jury en van deelname uitgesloten.

Wedstrijdregels

Op de link naast deze pagina kunt u het Wedstrijdreglement inzien. Dit reglement is leidend. Indien dit reglement niet voorziet in specifieke situaties, beslist de Wedstrijdcommissie. De uitspraak van de Wedstrijdcommissie is definitief en kan niet aangevochten worden. Let op, het wedstrijdreglement kan in aanloop van een NK gewijzigd worden, controleer of u de meest recente versie heeft bekeken!